Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO Top Google mới nhất 2023

Hợp đồng dịch vụ SEO Top Google là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp bạn đánh giá chất lượng dịch vụ được cung cấp bởi một công ty Digital Marketing hoặc một người làm SEO tự do (hay SEO Freelancer). Dưới đây là mẫu hợp đồng SEO từ khóa trên Google được tôi sử dụng cho dịch vụ SEO tại Nha Trang của mình trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

 

Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO Top Google mới nhất năm 2023

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
TỐI ƯU KẾT QUẢ TÌM KIẾM TỰ NHIÊN TRÊN GOOGLE.COM TẠI VIỆT NAM
Số: ……./2023/HĐSEO/YCHOC-ABC

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 01 tháng 03 năm 2018 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày … … tháng … … năm 2023 tại TP Nha Trang, chúng tôi gồm có:

BÊN A: Dịch vụ SEO Ychoc.com

 • Người đại diện: Ông Vũ Đăng Chung
 • Địa chỉ: 26 Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 • Số điện thoại: 0909 144 990
 • Số tài khoản: ……
 • Mã số thuế cá nhân: ……
 • Website: www.ychoc.com
 • Email: chung250190@gmail.com

BÊN B: Công ty/VPĐD ABC

 • Người đại diện: Ông/Bà ……………….
 • Chức vụ: ………………………..
 • Địa chỉ công ty/VPĐD: ………………………..
 • Số điện thoại: ……………………..      Fax: ………………
 • Website (nếu có): www…….
 • Email: ……
 • Số tài khoản công ty: ……………………..
 • Tên tài khoản: ……………………..
 • Mã số thuế: ……………………..

“Hai Bên” trong hợp đồng này được hiểu là Bên A và Bên B.

Hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ này với các điều khoản cụ thể sau:

ĐIỀU 1: NGUYÊN TẮC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

 • Tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.
 • Bình đẳng, trung thực, thiện chí.
 • Cùng có lợi.
 • Không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 • Bên B thuê Bên A và Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ SEO Google tối ưu kết quả tự nhiên (Không tính vị trí hình ảnh, video, bản đồ) cho Bên B với nội dung cụ thể như sau:
 • Website: www…. thuộc sở hữu của Bên B.
 • Công cụ tìm kiếm: Google Việt Nam – www.google.com và www.google.com.vn với ngôn ngữ tiếng Việt
 • Dịch vụ Bên A cung cấp nhằm đưa 05 từ khóa lên Top 10 kết quả tìm kiếm tự nhiên của www.google.com và www.google.com.vn.
 • Danh sách từ khóa yêu cầu lên Top được quy định trong điều 3 của hợp đồng này:
 • Thời hạn: Bên A đảm bảo việc đưa số từ khóa yêu cầu lên Top 10 Google trong vòng 06 tháng. Thời hạn này được tính từ khi Bên B xác nhận Bên A đã hoàn thiện xong yêu cầu chỉnh sửa tối ưu mà Bên B đã gửi sang. Xác nhận này do bộ phận chăm sóc khách hàng của Bên A gửi bằng mail cho người đầu mối làm việc của Bên B có chuyển thư đến 2 email quản lý của hai Bên.

ĐIỀU 3: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

STTTừ khóaVị trí cam kếtChi phí đẩy top Google
01Tour 3 đảo Nha TrangTop 101.500.000đ
02Tour 3 đảo Hòn TằmTop 101.500.000đ
03Tour du lịch Nha TrangTop 101.500.000đ
04Thuê xe du lịch Nha TrangTop 101.500.000đ
05Tour du lịch Nha Trang tốt nhấtTop 101.500.000đ

Tổng giá trị hợp đồng: 7.500.000đ (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng.)

Giá trị hợp đồng được nêu trên không bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT).

Hình thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thành các lần như sau:

 • Lần 01: Bên B thanh toán cho Bên A số tiền là 1,500,000 VNĐ (Bằng chữ: một triệu năm trăm nghìn đồng) trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng này. Thanh toán lần 01 được khấu trừ vào lần thanh toán cuối cùng.
 • Thanh toán chi phí đẩy top Google: Khi một trong các từ khóa lên Top yêu cầu, Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A toàn bộ chi phí đẩy top Google của từ khóa đã lên Top yêu cầu trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Bên B xác nhận Biên bản nghiệm thu. Biên bản nghiệm thu sẽ được Bên A gửi cho Bên B xác nhận sau khi từ khóa lên Top yêu cầu. Biên bản có giá trị khi Bên B xác nhận hoặc không có phản hồi sau 03 ngày làm việc kể từ thời điểm biên bản được gửi tới bên B.
 • Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng. Bên B chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển khoản.
 • Cách thức tính phí:
  • Bên A chỉ thu phí đối với những từ khóa đã lên Top như cam kết trong hợp đồng. Các từ khóa không đạt cam kết sẽ không tính phí.
  • Kể từ thời điểm từ khóa đã lên Top như cam kết, nếu bên B không sử dụng dịch vụ duy trì thứ hạng cho từ khóa đó, bên A sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ biến động nào về thứ hạng trang web của bên B đối với từ khóa đó.
  • Chi phí duy trì thứ hạng website cho một từ khóa bằng 50% chi phí đẩy top Google của từ khóa đó, thời hạn duy trì thứ hạng là 06 tháng kể từ thời điểm bên A nhận đủ 100% chi phí dịch vụ duy trì thứ hạng . Nếu bên B đồng ý sử dụng dịch vụ duy trì thứ hạng website của bên A đối với một hoặc nhiều từ khóa, bên B có trách nhiệm thông báo ngay cho bên A biết và thanh toán chi phí duy trì trong vòng 15 ngày (tính cả thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ tết) kể từ ngày hai bên thống nhất biên bản nghiệm thu dịch vụ đẩy top Google đối với các từ khóa đó. Quá thời hạn nêu trên, hai bên sẽ thỏa thuận lại chi phí duy trì thứ hạng hoặc bên A có quyền từ chối không thực hiện dịch vụ duy trì thứ hạng website tùy theo tình hình thực tế.

Toàn bộ chi phí được tổng kết ở cuối chiến dịch dựa trên các báo cáo được bên A gửi hàng tháng. Hai bên ký biên bản thanh lý, hoàn thành các nghĩa vụ về về việc thanh toán, tối ưu hóa website với các từ khóa lựa chọn.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Quyền của Bên A:
  • Sử dụng các thông tin về website khách hàng nhằm triển khai tối ưu hiệu quả.
  • Yêu cầu Bên B phối hợp trong các công việc chỉnh sửa hệ thống website nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho việc thực hiện tối ưu.
  • Chủ động thay đổi và áp dụng các chiến lược tối ưu tùy theo tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả đã cam kết cho Bên B.
  • Yêu cầu Bên B dừng các vi phạm Hợp đồng (nếu có) và có quyền dừng Hợp đồng và không trả lại tiền thanh toán trước đó nếu sau 02 lần yêu cầu bằng văn bản mà Bên B vẫn tiếp tục vi phạm Hợp đồng.
  • Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định Hợp đồng này.
 • Nghĩa vụ của Bên A:
  • Thực hiện công việc đúng nội dung, thời hạn theo quy định Điều 1 Hợp đồng này.
  • Khi có một trong số các từ khóa lên top yêu cầu, Bên A có nghĩa vụ lập biên bản nghiệm thu gửi cho Bên A xác nhận. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Bên A gửi biên bản nghiệm thu, Bên B có nghĩa vụ xác nhận hoặc trong trường hợp sau 03 ngày làm việc mà Bên B không phản hồi gì về biên bản nghiệm thu đó thì mặc định là biên bản đó được Bên B chấp thuận.
  • Giữ bí mật thông tin mà mình biết được liên quan đến website Bên B trong thời gian thực hiện công việc theo yêu cầu của Bên B.
  • Chịu trách nhiệm đền bù cho Bên B, nếu:
   • Ứng với mỗi ngày từ khóa bị ra khỏi Top 5 trong thời gian duy trì, Bên B chịu trách nhiệm đền bù 01 ngày duy trì sau khi hết thời hạn duy trì theo Hợp đồng, trừ trường hợp bị hạ thứ hạng do lỗi của bên A như quy định tại mục 5 của Hợp đồng này.
   • Trong trường hợp Bên B thực hiện đúng và đầy đủ, kịp thời mọi nghĩa vụ trong hợp đồng này và hai Bên không có thỏa thuận nào khác, bên A sẽ hoàn trả lại cho Bên B 100% số tiền thanh toán lần 1 nếu hết thời hạn đẩy top Google trong hợp đồng mà chưa có từ khóa nào được đưa lên top Google theo cam kết.
  • Trường hợp Bên A thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo hợp đồng này nhưng do lỗi của Bên B gây ra sự cố (ví dụ: website bị lỗi hoặc việc phối hợp với Bên B không đúng tiến độ, không đảm bảo đúng cam kết trong hợp đồng này) làm ảnh hưởng đến tiến độ hoặc chất lượng dịch vụ SEO của Bên A thì Bên A được loại trừ mọi trách nhiệm.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 • Quyền của Bên B:
  • Yêu cầu Bên A thực hiện đúng nội dung đã thỏa thuận quy định tại Hợp đồng này.
  • Có quyền dừng Hợp đồng khi Bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này mà do lỗi chủ quan của Bên A.
 • Nghĩa vụ của Bên B:
  • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên A theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng này. Trong trường hợp Bên B không thanh toán đúng thời hạn, mỗi ngày chậm thanh toán Bên A sẽ phải chịu 1% giá trị khoản thanh toán chậm.
  • Phối hợp chặt chẽ trong việc chỉnh sửa website theo các bản yêu cầu chỉnh sửa tối ưu của Bên A; đảm bảo xử lý các yêu cầu trên trong vòng không quá 05 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu.
  • Không tự ý thay đổi hệ thống url (đường dẫn), tiêu đề bài viết, Meta Title (thẻ tiêu đề), Meta Description (thẻ mô tả) trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc email của người đầu mối thông tin của Bên A. Nếu Bên B vi phạm điều này, Bên A sẽ không phải chịu trách nhiệm với các cam kết của mình trong Hợp đồng. Nếu việc bên B tự ý thay đổi một trong các yếu tố trên gây ra sự cố đối với việc duy trì Hợp đồng thì Bên B phải chịu mọi chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố theo.
  • Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng, nếu website của Bên B bị các sự cố về lỗi code, lỗi host, hay lỗi tên miền, dính virus gây hại mà không phải do lỗi của Bên A thì bên A sẽ không đảm bảo các từ khóa được đẩy lên top đúng hạn và không đền bù thời gian rơi top của các từ khóa. Nếu các sự cố trên do lỗi của Bên A gây ra thì Bên A sẽ chịu mọi chi phí xử lý sự cố cho bên B. Nếu do nguyên nhân Bất khả kháng, Bên A không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, khi đó hai Bên sẽ cùng thỏa thuận về phương án giải quyết trên nguyên tắc như quy định tại Điều 1 hợp đồng này.
  • Không ký kết hợp đồng SEO Google theo kết quả tự nhiên với bất kỳ đơn vị nào khác trong thời gian hiệu lực của hợp đồng này.
  • Không vi phạm những nguyên tắc SEO mà Google đã quy định đối với website. Chi tiết các nguyên tắc của Google được liệt kê tại trang “Hướng dẫn nâng cao về SEO” trên website của Google. Liên kết tham khảo nội dung: https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/overview?hl=vi.
  • Không tự ý sử dụng nội dung trên website đang được tối ưu trong hợp đồng này để đăng tải lên bất kỳ website nào khác mà không có sự đồng ý từ bên A.
  • Không dùng bất kỳ biện pháp tối ưu mũ đen nào trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng
  • Không dùng pop-up khi khách vào website.
  • Không dùng thẻ refresh để chuyển người truy cập website này sang website khác.
  • Không chứa nội dung đồi trụy, mua bán các hàng hóa cấm, hàng hóa vi phạm luật bản quyền, nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và quốc tế.
  • Không chứa các thông tin sai lệch về giá, về chương trình khuyến mại một cách cố ý nhằm thu hút người mua.
  • Tuân theo những khuyến cáo cập nhật nhất của Google do Bên B cung cấp nhằm đảm bảo kết quả tối ưu được tốt nhất.
  • Xác nhận biên bản nghiệm thu đúng thời hạn yêu cầu như quy định hợp đồng này.
  • Ghi nhận và gửi email cho Bên A khi một trong các từ khóa bị ra ngoài Top 10 của Google trong thời gian bên A đang chịu trách nhiệm duy trì thứ hạng website cho bên B.
  • Đặt dòng chữ “Dịch vụ SEO Ychoc” dưới chân trang và gắn siêu liên kết (hyperlink) dưới chân trang trỏ về địa chỉ http://ychoc.com/seo-marketing/dich-vu-seo trong suốt thời gian có hiệu lực của Hợp đồng này và sau khi kết thúc Hợp đồng nhưng các từ khóa trên chưa rơi ra khỏi Top 10.

ĐIỀU 6: SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT – ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 • Toàn bộ hoặc một phần của hợp đồng này và các phụ lục của hợp đồng này (nếu có) có thể được sửa đổi theo thoả thuận của hai Bên, mọi sửa đổi sẽ được lập thành phụ lục của hợp đồng.
 • Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:
  • Hợp đồng hết hạn mà không được gia hạn.
  • Cả hai Bên đồng ý chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn, trong trường hợp đó hai Bên sẽ thoả thuận về các điều kiện cụ thể liên quan tới việc chấm dứt hợp đồng.
  • Một trong hai Bên muốn chấm dứt hợp đồng, đã thông báo cho Bên kia biết bằng văn bản trước ít nhất 05 ngày tính đến ngày dự định chấm dứt hợp đồng và đã được Bên kia đồng ý bằng văn bản.
  • Một trong hai Bên bị phá sản, giải thể hoặc đình chỉ hoạt động, trong trường hợp này hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do hai Bên thoả thuận và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
  • Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc hai Bên chấm dứt hiệu lực của hợp đồng này.
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng:
  • Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu chứng minh được Bên kia đã có vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện các trách nhiệm đã quy định trong hợp đồng này và không có bất kỳ sửa chữa, khắc phục nào hoặc phản hồi nào với Bên bị vi phạm sau khi bên phát hiện vi phạm đã thông báo 2 lần bằng văn bản tới bên vi phạm.
  • Nếu một trong hai Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phù hợp với các khoản trong Điều 6 này thì phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí để ngăn chặn, hạn chế thiệt hạn cho Bên bị vi phạm và thanh toán toàn bộ chi phí để ngăn chặn, hạn chế hoặc bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba (nếu có) do lỗi đơn phương chấm dứt hợp đồng gây ra.

ĐIỀU 7: SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Bên B thừa nhận thương hiệu Ychoc thuộc quyền sở hữu của Bên A. Bên B cam kết sẽ không có bất cứ hành động nào trực tiếp hoặc gián tiếp xâm phạm/gây tổn hại hoặc đe dọa xâm phạm/gây tổn hại đến thương hiệu Ychoc, không xâm phạm hoặc gây tổn hại đến các quyền năng của chủ sở hữu nhãn hiệu Ychoc.
 • Bên A được miễn trừ hoàn toàn mọi trách nhiệm liên quan đến mọi tranh chấp giữa Bên B với khách hàng, với Bên thứ ba hoặc điều tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động hợp pháp và các nội dung chạy trên website www… của Bên B hoặc các hình thức và phương thức kinh doanh mà Bên B tiến hành trong quá trình hoạt động của Bên B. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc có điều tra, Bên B chịu trách nhiệm giải quyết và chịu mọi phí tổn liên quan.
 • Hai Bên cam kết bảo mật tất cả những thông tin mà mình nhận được từ phía Bên kia và toàn bộ thông tin liên quan đến hợp đồng này trong suốt thời hạn và sau khi hết hạn của hợp đồng này tối thiểu là 01 năm và phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết duy trì tính bí mật của thông tin này. Mỗi Bên không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nói trên trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của Bên kia hoặc do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Thông báo:
  • Mọi thông báo và thông tin liên lạc chính thức liên quan đến hợp đồng này sẽ được gửi tới địa chỉ của các Bên như nêu tại phần đầu của hợp đồng hoặc gửi qua email của đầu mối liên hệ hai Bên.
  • Mọi thông báo và thông tin liên lạc khác được pháp luật Việt Nam công nhận là văn bản chứng thực hợp lệ (ví dụ: ảnh chụp màn hình, bản scan, tin nhắn SMS, tin nhắn qua ứng dụng nhắn tin trực tuyến, email điện tử,…) đều được chấp thuận là văn bản
 • Đầu mối liên hệ:
  • ĐẦU MỐI LIÊN HỆ BÊN A
   • Họ tên người phụ trách: Vũ Đăng Chung
   • Điện thoại: 0909 144 990 – 0352 940 941
   • Email: chung250190@gmail.com
   • Địa chỉ liên hệ: 26 Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • ĐẦU MỐI LIÊN HỆ BÊN B
   • Họ tên người phụ trách: …………………
   • Điện thoại: …………………
   • Email: …………………
   • Địa chỉ liên hệ: …………………
 • Đầu mối liên hệ của mỗi Bên có quyền đại diện cho mỗi Bên trong mọi vấn đề liên quan đến việc triển khai hợp đồng này. Nếu một trong hai Bên thay đổi đầu mối liên hệ phải có thông báo bằng văn bản đến địa chỉ của Bên còn lại chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi có sự thay đổi đó. Mỗi Bên sẽ không chịu trách nhiệm nếu bên còn lại không hoặc chậm nhận được các thông tin tương tác qua email của người phụ trách do không hoặc chậm thông báo về sự thay đổi đầu mối liên hệ
 • Hai Bên thỏa thuận thiện chí thực hiện các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng này, nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các Bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai Bên cùng có lợi.
 • Trường hợp có tranh chấp mà hai Bên không thể tự giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai Bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án nhân dân nơi đặt trụ sở chính của Bên khởi kiện để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng buộc các Bên phải thi hành. Chi phí Tòa án do Bên thua kiện thanh toán.
 • Trường hợp xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng sẽ giải quyết theo quy định của Bộ Luật Dân sự hiện hành.
 • Trường hợp xảy ra rủi ro về kỹ thuật, bao gồm: Rủi ro do ngừng hoặc lỗi kĩ thuật từ dịch vụ Google cung cấp; rủi ro về đường truyền internet, cơ sở hạ tầng mạng quốc gia thì quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi Bên sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận đảm bảo hai Bên cùng có lợi

ĐIỀU 9: THỜI HẠN VÀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Bên B hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho Bên A mà hai Bên không còn khiếu nại gì liên quan đến hợp đồng thì hợp đồng này xem như được thanh lý.

– Hợp đồng này vẫn có giá trị trong những trường hợp một trong hai Bên có sự thay đổi về nhân sự và/hoặc thay đổi về cơ cấu quản lý (sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, chia, tách).

– Các phụ lục kèm theo hợp đồng này là một phần không thể tách rời tạo thành một thể thống nhất và có giá trị như một điều khoản trong hợp đồng này.

– Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

0/5 (0 Reviews)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *